Archiwum kategorii: Aktualności

Pożar na budowie

W ramach tygodnia bezpieczeństwa na terenie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w dniu 10 maja br. odbyły się pokazy strażackie. Prezentacja obejmowała rozcinanie pojazdu, wyciąganie poszkodowanego oraz gaszenie pożaru.

Podczas tygodniowego szkolenia, które trwa od 8 do 12 maja organizowanych jest szereg pokazów, prezentacji oraz szkoleń. Dotyczą one zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in.: badań profilaktycznych, stosowania odpowiednich ubrań ochronnych, bezpiecznej eksploatacji butli ciśnieniowych i postępowania w razie sytuacji awaryjnych, pokazów technik bezpiecznej pracy na wysokości, szkoleń z pierwszej pomocy czy pokazów ratownictwa wysokościowego.

Tydzień bezpieczeństwa przebiega pod hasłem: „Bądź bezpieczny w swojej pracy” i skierowany jest do wszystkich pracowników realizujących budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Nowoczesna turbina GE w drodze z Elbląga do Elektrowni PGE w Opolu

Uroczysta odprawa turbiny parowej przeznaczonej dla należącej do Grupy PGE Elektrowni Opole odbyła się Zakładzie Turbin GE Power w Elblągu. Wydarzenie to jest kolejnym ważnym etapem realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6, dla której GE Power jest generalnym projektantem oraz dostawcą technologii, w tym kluczowych urządzeń – generatorów, turbin parowych i kotłów.

Budowa dwóch nowych bloków w Opolu ma strategiczne znaczenie dla utrzymania przez PGE pozycji lidera w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także umożliwi grupie odmłodzenie i unowocześnienie floty wytwórczej. Dzięki wspólnym wysiłkom kolejne etapy tej inwestycji realizowane są zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń, co stawia ten projekt w czołówce polskich projektów energetycznych – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. rozwoju.

Dla opolskich bloków energetycznych nr 5 i 6 Zakład Turbin GE Power wykonał najbardziej technicznie zaawansowane elementy turbiny, m.in.: moduły wysokoprężne i średnioprężne, stojaki łożyskowe, komory zaworowe oraz części fundamentowe. Wyprodukowane elementy z uwagi na moc turbiny mają potężne gabaryty. Moduł wysokoprężny o wymiarach 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży brutto ponad 85 ton. Natomiast moduł średnioprężny przy wymiarach 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) osiąga ciężar brutto 166,8 ton.

Z uwagi na wielkość i wagę turbiny jej poszczególne elementy zostaną przetransportowane z Elbląga do Opola odpowiednio do gabarytów drogą lądową lub wodną. Moduł wysokoprężny, którego montaż odbył się na Wydziale Obróbki Kadłubów i Montażu Turbin, będzie transportowany specjalnym samochodem niskopodwoziowym z pilotem. Natomiast moduł średnioprężny przy pomocy suwnicy hydraulicznej zostanie przetransportowany na nadbrzeże Kanału Elbląskiego, skąd popłynie przez Gdańsk do Szczecina i dalej Odrą do Opola. Dostarczenie modułów turbiny na teren budowy elektrowni planowane jest odpowiednio w lutym i marcu 2017 i rozpocznie się etap ich instalacji na bloku nr 6.