Galeria TEST

TEST

Elektrownia Opole: cztery słupy główne konstrukcji stalowej kotła nr 5

2015_08_26_montarz_kotla_nr_5_1Na placu budowy dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole trwa kolejny, ważny etap inwestycji realizowanej na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej – montaż głównej konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, a już na placu budowy stoją cztery słupy główne o wysokości 40 m. Każdy z nich będzie się składał z sześciu elementów i docelowo osiągnie wysokość 120 m.

Słupy główne to najcięższe, bo ważące w sumie około 2160 ton, elementy powstającej konstrukcji stalowej kotła nr 5. Prace nad konstrukcją trwają od 17 sierpnia br., kiedy to na placu budowy stanął pierwszy z sześciu docelowych elementów jednego ze słupów głównych. Obecnie zamontowane są już cztery słupy główne składające się z dwóch elementów, o łącznej wysokości około 40 m. Na nich stawiane będą kolejne elementy, aż do momentu osiągnięcia finalnej wysokości 120 m. Kontynuowany będzie także montaż elementów konstrukcyjnych, takich jak belki i stężenia. Główna konstrukcja stalowa kotła to ponad 100 elementów, które mają zostać zamontowane w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów.

2015_08_26_montarz_kotla_nr_5_2

W procesie montażu konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5 zużyte zostanie 3 650 ton stali, a dla obu kotłowni razem z konstrukcją drugorzędną będzie to ponad 50 000 ton stali. Zakończenie tego etapu prac zostało zaplanowane na czerwiec 2016 r.

Kolejnym istotnym etapem, po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła, będzie montaż stalowego rusztu zewnętrznego o łącznym ciężarze przekraczających 700 ton. Wciąganie rusztu przy użyciu wciągników hydraulicznych rozpocznie się na początku listopada 2015 r. i potrwa około tygodnia. Rozpoczęcie montażu części ciśnieniowej kotła nr 5 zaplanowane jest na grudzień 2015 r.

Równolegle do montażu konstrukcji stalowej kotła trwają prace nad betonowaniem płaszcza chłodni kominowej, które rozpoczęło się 8 czerwca 2015 r. Chłodnia kominowa osiągnęła już wysokość ponad 60 m, z docelowych 185 m. Prace nad betonowaniem chłodni kominowej zakończą się w lutym 2016 r.

2015_08_26_montarz_kotla_nr_5_3Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Na zlecenie PGE kontrakt wykonuje konsorcjum w składzie: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal oraz Alstom Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a poziom realizacji sięgnął już 20 proc. Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2019 r., wraz z przekazaniem do eksploatacji bloku nr 6. Wcześniej, w III kwartale 2018 r., do eksploatacji zostanie przekazany blok nr 5. Z produkcją energii elektrycznej na poziomie do 12,5 TWh rocznie, nowe bloki będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz

Realizacja projektu budowy nowych bloków w Elektrowni Opole sięgnęła 20 proc.

2015_08_17_slup_blok_nr_5Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji w Polsce po roku 1989, przekroczyło 20 proc. W Opolu rozpoczął się montaż konstrukcji stalowej kotła, do której zużyte zostanie 50 000 ton stali.

Po zakończonym z sukcesem betonowaniu fundamentów kotłów numer 5 i 6, Mostostal Warszawa rozpoczął kolejny etap inwestycji realizowanej na zlecenie Grupy PGE, jakim jest montaż konstrukcji stalowej kotła bloku nr 5. Zgodnie z planem prace potrwają do czerwca 2016 roku.

Inwestycja, realizowana zgodnie z harmonogramem i przy dużym udziale polskich firm, z powodzeniem wchodzi w kolejny kluczowy etap. To dobra informacja dla akcjonariuszy spółki, ponieważ dwa wysokosprawne bloki energetyczne w Elektrowni Opole podniosą wartość Grupy Kapitałowej PGE. Kluczem do opłacalności projektu będzie m.in. zastosowanie najnowszych technologii pozwalających uzyskać sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższą od obecnie stosowanych w polskiej energetyce. Realizacja tego projektu pozwoli ponadto na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elementy konstrukcji głównej zamontowane zostaną z wykorzystaniem żurawia wieżowego o wysokości 130 metrów i maksymalnym udźwigu 124 ton, ustawionego w środku kotła. Na główną konstrukcję stalową kotłowni składa się ponad 100 elementów, które montowane będą w osiach o wymiarach 30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów. W pierwszej kolejności zostaną zamontowane najcięższe elementy, czyli słupy główne, każdy o wadze około 90 ton. Pierwszy z nich został postawiony wczoraj, to jest 17 sierpnia, o godz. 12.46. Materiały niezbędne do zrealizowania całego etapu inwestycji składowane będą na placach o łącznej powierzchni około 12 000 m².

O skali i stopniu skomplikowania montażu konstrukcji kotła mówią liczby. Na końcowym etapie prac, rozpoczniemy również montaż konstrukcji drugorzędowej, który wykonany zostanie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie do poziomu 120 metrów. Szacowana ilość konstrukcji drugorzędowej to około 20 000 ton na każdy z bloków. Praca przy tak wymagającym projekcie wymaga odpowiedniego zaplanowania, użycia wyspecjalizowanego sprzętu oraz zaangażowania doświadczonych inżynierów – jesteśmy na to przygotowani – mówi Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes zarządu ds. produkcji Mostostal Warszawa.

Zgodnie z planem po zakończonym montażu konstrukcji głównej kotła rozpoczną się prace nad stalowym rusztem zewnętrznym, który będzie wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Prace na tym etapie potrwają około tygodnia.

Budowa dwóch bloków o łącznej mocy 1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów energetycznych w Polsce, ale i największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Wart blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm: Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power, będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Konsorcjum wykonało już 20 proc. prac i z powodzeniem realizuje kolejne kluczowe etapy inwestycji. Zgodnie z harmonogramem blok nr 5 zostanie przekazany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a blok nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Po betonowaniu pora na montaż konstrukcji nośnej kotła bloku nr 5

W niedzielę – 26 lipca w Elektrowni Opole zakończone zostało betonowanie fundamentu kotła bloku nr 6. Zużyto w tym celu 18 480 m3 betonu.

– Obecnie trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia montażu konstrukcji stalowej kotłowni bloku nr 5, które zaplanowane zostało na 17 sierpnia– informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków 5 i 6 spółki akcyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Główna konstrukcja stalowa kotłowni będzie montowana w osiach 30 x 30 m na wysokość 120 m. – Na główną konstrukcję stalową składa się ponad 100 elementów montażowych. Montowane w pierwszej kolejności słupy główne będą jednymi z najcięższych elementów o ciężarze około 90 ton każdy – mówi dyrektor Tomasz Pluciński.

Wszystkie elementy konstrukcji głównej montowane będą z wykorzystaniem żurawia wieżowego, który ustawiony będzie w środku kotła. Żuraw będzie miał wysokość 130 m, a jego maksymalny udźwig wyniesie 124 t.  Montaż głównej konstrukcji kotłowni bloku  nr 5 będzie trwał ponad dwa miesiące. Wykorzystane zostanie do tego celu 3 650 ton stali.

Po zmontowaniu konstrukcji głównej kotłowni, generalny wykonawca przystąpi do montażu stalowego rusztu zewnętrznego, który będzie wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Te prace potrwają około tygodnia. Ruszt zewnętrzny składa się z dwóch lżejszych i dwóch cięższych belek. Cięższe będą ważyły po 243 ton każda. Łączny ciężar wciąganego rusztu zewnętrznego to ponad 700 ton.

– Kolejnym etapem montażu konstrukcji stalowej kotłowni będzie montaż konstrukcji drugorzędowej – wylicza Tomasz Pluciński. – Rozpocznie się on już w trakcie prac przy konstrukcji głównej. Szacowany ciężar konstrukcji drugorzędowej wynosi około 20 000 ton na każdy z bloków. Zadanie realizowane będzie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie od poziomu 0 do 120 m. Montaż w zakresie bloku 5 trwał będzie do czerwca 2016 r. – informuje dyrektor.

W trakcie składania konstrukcji kotłowni generalny wykonawca przeprowadzi także montaż rusztu wewnętrznego. Zadanie należy do zakresu robót części ciśnieniowej kotła. Podobnie jak ruszt zewnętrzny, ruszt wewnętrzny będzie montowany przy użyciu wciągników hydraulicznych.  – Natomiast montaż konstrukcji głównej kotłowni bloku nr 6 zaplanowany został w lutym 2016 r. i podobnie jak w przypadku kotła bloku nr 5, trwał będzie ponad dwa miesiące – informuje Tomasz Pluciński.  – Podobnie z konstrukcją drugorzędową, której montaż trwał będzie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. – dodaje.

Część prac będzie prowadzona równolegle na obu blokach przy użyciu aż dwunastu żurawi wieżowych. Łączny ciężar konstrukcji stalowych do zmontowania wynosi około 50 000 ton.

Całość konstrukcji stalowej składowana będzie na czterech placach składowych o łącznej powierzchni około 12 000 m2.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz