Rozpoczyna się wielkie betonowanie

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole ruszyły właśnie prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

W ciągu pięciu dni warstwą betonu grubości 3,8 m wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. Objętość masywu do wypełnienia betonem wynosi 18 420 m3.

Produkcja i dostawa mieszanki betonowej realizowana będzie jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywać się będzie w cyklu ciągłym. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostanie 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana będzie kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

Po zakończeniu betonowania prowadzony będzie ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Foto: Przemysław Marcisz

Fundament maszynowni gotowy. Czas na kolejne pylony

Na placu budowy nowych bloków energetycznych zakończono betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5, a rozpoczęto prace betoniarskie dwóch kolejnych pylonów kotłowni bloku nr 6.

- Betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5 zakończono 28 lutego – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora Projektu Budowy Bloków 5 i 6 spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Łącznie w trakcie ciągłego układania masy betonowej trwającego ponad 75 godzin, zabudowano ok. 1500 ton stali zbrojeniowej i wykorzystano 11289 m3 betonu. Aktualnie na obu fundamentach maszynowni bloku 5 i 6 trwają prace związane z pielęgnacją wilgotnościowo-termiczną.

W obiekcie kotłowni bloku nr 5 kontynuowany jest montaż koszy kotwiących pod słupy konstrukcji nośnej budynku kotłowni oraz konstrukcji głównej kotła. – Trwa także montaż zbrojenia siatek dolnych fundamentu kotła. Do 6 marca wykonano ok. 15% całości zbrojenia – informuje Tomasz Pluciński.

Z kolei dla kotłowni bloku nr 6 rozpoczęto prace betoniarskie związane z budową obu 126-metrowych pylonów.

Autor: Przemysław Marcisz

Opolscy fotoreporterzy na placu budowy

Przedstawiciele opolskich mediów gościli dziś na placu budowy bloków 5 i 6.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi na placu budowy procedurami i zasadami bezpieczeństwa, dziennikarze mogli poobserwować przygotowania do betonowania fundamentu maszynowni bloku nr 5.

Zobaczyli również 126-metrowe pylony, które osiągnęły już swoją docelową wysokość, a fotoreporterzy mogli także udokumentować trwające prace przy fundamencie chłodni kominowej dla bloku nr 5.

Wyjątkowych gości po placu budowy oprowadził Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Autor: Przemysław Marcisz

 

Podpisano umowę na budowę stacji uzdatniania wody

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole podpisała 4 lutego z konsorcjum firm na czele z Seen Technologie sp. z o.o. umowę na budowę stacji uzdatniania wody.

Wartość podpisanej umowy wynosi 286 mln złotych netto. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Seen Technologie – lider oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Brzezie. – Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od roku są w budowie – informuje dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek. - Termin realizacji zadania określony został na maj 2018 roku.

Docelowo stacja będzie przygotowywała prawie 180 tys. m3 wody na dobę. Jest to wielkość odpowiadająca dobowemu przygotowaniu wody przez wodociągi warszawskie.

Umowę w Opolu podpisali dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek i jej dyrektor techniczny Tadeusz Plaminiak, oraz reprezentujący konsorcjum Rafał Lipiński, prezes zarządu Seen Technologie sp. z o.o.