Po betonowaniu pora na montaż konstrukcji nośnej kotła bloku nr 5

W niedzielę – 26 lipca w Elektrowni Opole zakończone zostało betonowanie fundamentu kotła bloku nr 6. Zużyto w tym celu 18 480 m3 betonu.

– Obecnie trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia montażu konstrukcji stalowej kotłowni bloku nr 5, które zaplanowane zostało na 17 sierpnia– informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora projektu budowy bloków 5 i 6 spółki akcyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Główna konstrukcja stalowa kotłowni będzie montowana w osiach 30 x 30 m na wysokość 120 m. – Na główną konstrukcję stalową składa się ponad 100 elementów montażowych. Montowane w pierwszej kolejności słupy główne będą jednymi z najcięższych elementów o ciężarze około 90 ton każdy – mówi dyrektor Tomasz Pluciński.

Wszystkie elementy konstrukcji głównej montowane będą z wykorzystaniem żurawia wieżowego, który ustawiony będzie w środku kotła. Żuraw będzie miał wysokość 130 m, a jego maksymalny udźwig wyniesie 124 t.  Montaż głównej konstrukcji kotłowni bloku  nr 5 będzie trwał ponad dwa miesiące. Wykorzystane zostanie do tego celu 3 650 ton stali.

Po zmontowaniu konstrukcji głównej kotłowni, generalny wykonawca przystąpi do montażu stalowego rusztu zewnętrznego, który będzie wciągany przy użyciu wciągników hydraulicznych. Te prace potrwają około tygodnia. Ruszt zewnętrzny składa się z dwóch lżejszych i dwóch cięższych belek. Cięższe będą ważyły po 243 ton każda. Łączny ciężar wciąganego rusztu zewnętrznego to ponad 700 ton.

– Kolejnym etapem montażu konstrukcji stalowej kotłowni będzie montaż konstrukcji drugorzędowej – wylicza Tomasz Pluciński. – Rozpocznie się on już w trakcie prac przy konstrukcji głównej. Szacowany ciężar konstrukcji drugorzędowej wynosi około 20 000 ton na każdy z bloków. Zadanie realizowane będzie przy użyciu sześciu żurawi wieżowych. Podobnie jak konstrukcja główna, konstrukcja drugorzędowa montowana będzie od poziomu 0 do 120 m. Montaż w zakresie bloku 5 trwał będzie do czerwca 2016 r. – informuje dyrektor.

W trakcie składania konstrukcji kotłowni generalny wykonawca przeprowadzi także montaż rusztu wewnętrznego. Zadanie należy do zakresu robót części ciśnieniowej kotła. Podobnie jak ruszt zewnętrzny, ruszt wewnętrzny będzie montowany przy użyciu wciągników hydraulicznych.  – Natomiast montaż konstrukcji głównej kotłowni bloku nr 6 zaplanowany został w lutym 2016 r. i podobnie jak w przypadku kotła bloku nr 5, trwał będzie ponad dwa miesiące – informuje Tomasz Pluciński.  – Podobnie z konstrukcją drugorzędową, której montaż trwał będzie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. – dodaje.

Część prac będzie prowadzona równolegle na obu blokach przy użyciu aż dwunastu żurawi wieżowych. Łączny ciężar konstrukcji stalowych do zmontowania wynosi około 50 000 ton.

Całość konstrukcji stalowej składowana będzie na czterech placach składowych o łącznej powierzchni około 12 000 m2.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz

Kolejne betonowanie wkrótce

Po zakończonych pod koniec kwietnia pracach związanych z betonowaniem płyty fundamentowej kotła bloku nr 5, przyszedł czas na betonowanie fundamentów kotła drugiego z budowanych bloków energetycznych.

Inwestycja jest już zrealizowana w 17 proc. W połowie czerwca rozpoczęto wylewanie płaszcza chłodni, który ma już 25 m. Rozpoczęły się prace budowlane przy pompowni wody chłodzącej bloku nr 6. Poza tym, po ukończeniu wykopów pod rurociągi wody chłodzącej, rozpoczęto roboty żelbetowe w budynku elektrycznym bloku nr 5. Wykonano także podsypkę pod posadzkę na fundamencie chłodni nr 5. Obecnie trwa końcowa faza przygotowań do wylewania posadzki poziomu zero w budynku maszynowni bloku nr 5.

– Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest drugie ogromne betonowanie. W ciągu 7 dni zabetonowany zostanie plac pod fundamenty kotła bloku nr 6. Jest to jedna z największych tego typu prac w Europie, w których zużyte zostanie 18,5 tys. m3 betonu – mówi Jarosław Cybulski, dyrektor projektu budowy bloków w Elektrowni Opole z ramienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rośnie pierwsza chłodnia kominowa

Na największym obecnie energetycznym placu budowy w kraju rozpoczęły się prace związane z wykonaniem pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej nr 5. 

Wcześniej na budowie dwóch bloków energetycznych w PGE GIEK SA Oddział Elektrownia Opole zakończono betonowanie płyty fundamentowej kotłowni nr 5. – Do betonowania płyty zużyto 18462 m3 betonu – informuje Regina Knosala, kierownik biura projektu budowy bloków 5 i 6. Na potrzeby wszystkich prac prowadzonych na kotłowni nr 5 wykorzystano aż 50 tys. m3 betonu i 4 tys. ton stali zbrojeniowej.

Obecnie rozpoczęliśmy prace związane z realizacją pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej dla bloku nr 5. To będzie chłodnia kominowa typu mokrego, hiperboloidalna o naturalnym ciągu, o wysokości 185,1 m i mocy 950 MWt, umożliwiająca odprowadzenie spalin do atmosfery. Płaszcz chłodni zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej. – Powłokę chłodni będzie tworzyło 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień  uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m – wyjaśnia Regina Knosala i dodaje, że do zbudowania powłoki posłuży 50 hydraulicznych platform podnoszonych. – Każda z tych platform jest skonstruowana w taki sposób, by umożliwić niezależne prace hydrauliczne, dzięki czemu wzrasta elastyczność ustawień całego systemu, a możliwości wykonywania betonowania sekcji są niezależne od prac prowadzonych w innej strefie – podkreśla kierownik biura projektu. Powłoka płaszcza chłodni będzie posiadała 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wykonywania płaszcza chłodni kominowej planowane jest w lutym 2016 r.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz

Rozpoczyna się wielkie betonowanie

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole ruszyły właśnie prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

W ciągu pięciu dni warstwą betonu grubości 3,8 m wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. Objętość masywu do wypełnienia betonem wynosi 18 420 m3.

Produkcja i dostawa mieszanki betonowej realizowana będzie jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywać się będzie w cyklu ciągłym. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostanie 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana będzie kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

Po zakończeniu betonowania prowadzony będzie ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Foto: Przemysław Marcisz