Opolscy fotoreporterzy na placu budowy

Przedstawiciele opolskich mediów gościli dziś na placu budowy bloków 5 i 6.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi na placu budowy procedurami i zasadami bezpieczeństwa, dziennikarze mogli poobserwować przygotowania do betonowania fundamentu maszynowni bloku nr 5.

Zobaczyli również 126-metrowe pylony, które osiągnęły już swoją docelową wysokość, a fotoreporterzy mogli także udokumentować trwające prace przy fundamencie chłodni kominowej dla bloku nr 5.

Wyjątkowych gości po placu budowy oprowadził Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Autor: Przemysław Marcisz

 

Podpisano umowę na budowę stacji uzdatniania wody

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole podpisała 4 lutego z konsorcjum firm na czele z Seen Technologie sp. z o.o. umowę na budowę stacji uzdatniania wody.

Wartość podpisanej umowy wynosi 286 mln złotych netto. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Seen Technologie – lider oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Brzezie. – Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od roku są w budowie – informuje dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek. - Termin realizacji zadania określony został na maj 2018 roku.

Docelowo stacja będzie przygotowywała prawie 180 tys. m3 wody na dobę. Jest to wielkość odpowiadająca dobowemu przygotowaniu wody przez wodociągi warszawskie.

Umowę w Opolu podpisali dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek i jej dyrektor techniczny Tadeusz Plaminiak, oraz reprezentujący konsorcjum Rafał Lipiński, prezes zarządu Seen Technologie sp. z o.o.

Betonowanie fundamentu maszynowni nr 6

Rozpoczęto betonowanie fundamentu maszynowni nr 6. Wykonana zostanie płyta żelbetowa o wymiarach 51 m x 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m.

Kilka zdjęć z dnia 3 lutego 2015 roku obrazuje postęp prac.

Autor: Przemysław Marcisz

Przygotowania do wylewania fundamentów maszynowni zakończone

Łagodna zima sprzyja utrzymaniu dobrego tempa prac związanych z budową nowych bloków. Aktualnie prace koncentrują się wokół fundamentów maszynowni nr 5 i 6.

Fundamenty z uwagi na swoje gabaryty zaliczane są do elementów masywnych, przy wykonywaniu których należy zwrócić szczególną uwagę na sposób realizacji i pielęgnację. Wykonane zostaną w postaci żelbetowej płyty o wymiarach 51 x 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m. Czytaj dalej