Fundament maszynowni gotowy. Czas na kolejne pylony

Na placu budowy nowych bloków energetycznych zakończono betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5, a rozpoczęto prace betoniarskie dwóch kolejnych pylonów kotłowni bloku nr 6.

- Betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5 zakończono 28 lutego – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora Projektu Budowy Bloków 5 i 6 spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Łącznie w trakcie ciągłego układania masy betonowej trwającego ponad 75 godzin, zabudowano ok. 1500 ton stali zbrojeniowej i wykorzystano 11289 m3 betonu. Aktualnie na obu fundamentach maszynowni bloku 5 i 6 trwają prace związane z pielęgnacją wilgotnościowo-termiczną.

W obiekcie kotłowni bloku nr 5 kontynuowany jest montaż koszy kotwiących pod słupy konstrukcji nośnej budynku kotłowni oraz konstrukcji głównej kotła. – Trwa także montaż zbrojenia siatek dolnych fundamentu kotła. Do 6 marca wykonano ok. 15% całości zbrojenia – informuje Tomasz Pluciński.

Z kolei dla kotłowni bloku nr 6 rozpoczęto prace betoniarskie związane z budową obu 126-metrowych pylonów.

Autor: Przemysław Marcisz

Opolscy fotoreporterzy na placu budowy

Przedstawiciele opolskich mediów gościli dziś na placu budowy bloków 5 i 6.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi na placu budowy procedurami i zasadami bezpieczeństwa, dziennikarze mogli poobserwować przygotowania do betonowania fundamentu maszynowni bloku nr 5.

Zobaczyli również 126-metrowe pylony, które osiągnęły już swoją docelową wysokość, a fotoreporterzy mogli także udokumentować trwające prace przy fundamencie chłodni kominowej dla bloku nr 5.

Wyjątkowych gości po placu budowy oprowadził Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Autor: Przemysław Marcisz

 

Podpisano umowę na budowę stacji uzdatniania wody

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole podpisała 4 lutego z konsorcjum firm na czele z Seen Technologie sp. z o.o. umowę na budowę stacji uzdatniania wody.

Wartość podpisanej umowy wynosi 286 mln złotych netto. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm: Seen Technologie – lider oraz jego partnerzy – Instal Warszawa i Elemont Brzezie. – Nowa instalacja będzie uzdatniać wodę dla czterech eksploatowanych bloków Elektrowni Opole i dwóch nowych, które od roku są w budowie – informuje dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek. - Termin realizacji zadania określony został na maj 2018 roku.

Docelowo stacja będzie przygotowywała prawie 180 tys. m3 wody na dobę. Jest to wielkość odpowiadająca dobowemu przygotowaniu wody przez wodociągi warszawskie.

Umowę w Opolu podpisali dyrektor Elektrowni Opole Adam Żurek i jej dyrektor techniczny Tadeusz Plaminiak, oraz reprezentujący konsorcjum Rafał Lipiński, prezes zarządu Seen Technologie sp. z o.o.

Betonowanie fundamentu maszynowni nr 6

Rozpoczęto betonowanie fundamentu maszynowni nr 6. Wykonana zostanie płyta żelbetowa o wymiarach 51 m x 108 m i zmiennej wysokości od 1,7 m do 3,5 m.

Kilka zdjęć z dnia 3 lutego 2015 roku obrazuje postęp prac.

Autor: Przemysław Marcisz