Rośnie pierwsza chłodnia kominowa

Na największym obecnie energetycznym placu budowy w kraju rozpoczęły się prace związane z wykonaniem pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej nr 5. 

Wcześniej na budowie dwóch bloków energetycznych w PGE GIEK SA Oddział Elektrownia Opole zakończono betonowanie płyty fundamentowej kotłowni nr 5. – Do betonowania płyty zużyto 18462 m3 betonu – informuje Regina Knosala, kierownik biura projektu budowy bloków 5 i 6. Na potrzeby wszystkich prac prowadzonych na kotłowni nr 5 wykorzystano aż 50 tys. m3 betonu i 4 tys. ton stali zbrojeniowej.

Obecnie rozpoczęliśmy prace związane z realizacją pierwszej z dwóch powłok betonowych chłodni kominowej dla bloku nr 5. To będzie chłodnia kominowa typu mokrego, hiperboloidalna o naturalnym ciągu, o wysokości 185,1 m i mocy 950 MWt, umożliwiająca odprowadzenie spalin do atmosfery. Płaszcz chłodni zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowej. – Powłokę chłodni będzie tworzyło 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień  uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m – wyjaśnia Regina Knosala i dodaje, że do zbudowania powłoki posłuży 50 hydraulicznych platform podnoszonych. – Każda z tych platform jest skonstruowana w taki sposób, by umożliwić niezależne prace hydrauliczne, dzięki czemu wzrasta elastyczność ustawień całego systemu, a możliwości wykonywania betonowania sekcji są niezależne od prac prowadzonych w innej strefie – podkreśla kierownik biura projektu. Powłoka płaszcza chłodni będzie posiadała 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Zgodnie z harmonogramem zakończenie wykonywania płaszcza chłodni kominowej planowane jest w lutym 2016 r.

Autor zdjęć: Przemysław Marcisz

Rozpoczyna się wielkie betonowanie

Na placu budowy bloków energetycznych 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole ruszyły właśnie prace związane z betonowaniem płyty fundamentowej budynku kotłowni nr 5. Poprzedzały je prace przygotowawcze związane z organizacją, przygotowaniem technologii i sposobem pielęgnacji termiczno-wilgotnościowym.

W ciągu pięciu dni warstwą betonu grubości 3,8 m wypełniona zostanie płyta fundamentowa o wymiarach 78 m x 83 m. Objętość masywu do wypełnienia betonem wynosi 18 420 m3.

Produkcja i dostawa mieszanki betonowej realizowana będzie jednocześnie przez 6 wytwórni betoniarskich. Dostawa mieszanki betonowej odbywać się będzie w cyklu ciągłym. Do obsługi betonowania fundamentu wykorzystanych zostanie 54 szt. betonomieszarek, a każda z nich poddawana będzie kontroli pod względem temperatury betonu i konsystencji mieszanki.

Po zakończeniu betonowania prowadzony będzie ciągły monitoring rozkładu temperatury w masywie betonowym, na podstawie którego będą podejmowane decyzje co do sposobu pielęgnacji betonu. Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą sond wgłębnych.

Foto: Przemysław Marcisz

Fundament maszynowni gotowy. Czas na kolejne pylony

Na placu budowy nowych bloków energetycznych zakończono betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5, a rozpoczęto prace betoniarskie dwóch kolejnych pylonów kotłowni bloku nr 6.

– Betonowanie fundamentu maszynowni i turbozespołu bloku nr 5 zakończono 28 lutego – informuje Tomasz Pluciński, zastępca dyrektora Projektu Budowy Bloków 5 i 6 spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Łącznie w trakcie ciągłego układania masy betonowej trwającego ponad 75 godzin, zabudowano ok. 1500 ton stali zbrojeniowej i wykorzystano 11289 m3 betonu. Aktualnie na obu fundamentach maszynowni bloku 5 i 6 trwają prace związane z pielęgnacją wilgotnościowo-termiczną.

W obiekcie kotłowni bloku nr 5 kontynuowany jest montaż koszy kotwiących pod słupy konstrukcji nośnej budynku kotłowni oraz konstrukcji głównej kotła. – Trwa także montaż zbrojenia siatek dolnych fundamentu kotła. Do 6 marca wykonano ok. 15% całości zbrojenia – informuje Tomasz Pluciński.

Z kolei dla kotłowni bloku nr 6 rozpoczęto prace betoniarskie związane z budową obu 126-metrowych pylonów.

Autor: Przemysław Marcisz

Opolscy fotoreporterzy na placu budowy

Przedstawiciele opolskich mediów gościli dziś na placu budowy bloków 5 i 6.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi na placu budowy procedurami i zasadami bezpieczeństwa, dziennikarze mogli poobserwować przygotowania do betonowania fundamentu maszynowni bloku nr 5.

Zobaczyli również 126-metrowe pylony, które osiągnęły już swoją docelową wysokość, a fotoreporterzy mogli także udokumentować trwające prace przy fundamencie chłodni kominowej dla bloku nr 5.

Wyjątkowych gości po placu budowy oprowadził Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole Sp. z o.o.

Autor: Przemysław Marcisz