Pylony pną się do góry

W połowie listopada rozpoczęły się prace związane z betonowaniem pierwszego pylonu kotłowni nr 5, natomiast prace przy drugim pylonie zostaną rozpoczęte pod koniec miesiąca.

W wysokich na około 125 metrów i budowanych metodą ślizgu pylonach znajdą się szyby windowe, klatki schodowe oraz kanały pionowe dla kabli elektrycznych i instalacji sanitarnych.

Technologia budowania pylonów pozwala na ich wzrost średnio do czterech metrów na dobę praktycznie bez przerwy – informuje Tomasz Pluciński, Główny Specjalista ds. Inwestycji, Z-ca Dyrektora Projektu w Biurze Przygotowania, Realizacji i Rozliczenia Inwestycji w PGE GiEK S.A.

W tym czasie trwa pogłębianie miejsca pod chłodnię kominową dla bloku nr 5, wykonywane są warstwy betonu podkładowego pod maszynownie oraz prace związane ze zbrojeniem fundamentów pod młyny węglowe na kotłowni.

Autor: Przemysław Marcisz

Kamień węgielny upamiętniający budowę bloków nr 5 i 6 wmurowany

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziu pod Opolem, nabiera rozpędu.

W 2019 roku tamtejsza elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. 3 listopada, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny.

Czytaj dalej

Wykonano wykopy pod chłodnię kominową bloku nr 5

Kontynuowane są roboty budowlane związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowi. W między czasie zakończone zostały prace związane z wykopem pod chłodnię kominową bloku nr 5.

Wykop pod chłodnię kominową ma około 1,7 metra głębokości w stosunku do poziomu terenu.

Zakończony został również proces wykonania baret (ściany szczelinowe) pod fundamenty pylonów kotłowni bloku nr 5 i 6 oraz prace związane z palowaniem próbnym w wykopach maszynowni i kotłowni bloku 5 i 6.

Obecnie prowadzone są badania związane z obciążeniem pali próbnych i pierwsze wyniki z badań są bardzo dobre, co wskazuje na prawidłowy dobór technologii palowania.

W tym miesiącu – zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji – planowane są prace budowlane związane z kontynuacją palowania, prace w zakresie konstrukcji żelbetowych dla wykonania fundamentów pod młyny, wykonanie fundamentów pod dźwigi do montażu pylonów, wylewanie fundamentów pod pylony i montaż konstrukcji żelbetowej pylonów, prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod chłodnie kominową nr 5, wykonanie wykopów pod pompownie wody chłodzącej nr 5 oraz wykonanie tymczasowej drogi „północnej” na terenie budowy, co przede wszystkim usprawni komunikację na budowie.

Autor: Przemysław Marcisz

Zakończono wykopy pod 6 blok

Zakończone zostały wykopy pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 6. Na ukończeniu są również prace ziemne związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 5. Wywieziono już ponad 80 tys. m3 ziemi.

Obecnie trwają intensywne prace generalnego wykonawcy związane z wykonaniem projektów wykonawczych dla wykopów pod chłodnie kominowe, pylony, fundamenty młynów oraz fundamenty maszynowni bloku nr 5 i 6.

Przygotowane przez generalnego wykonawcę zostały też kolejne dokumenty programu organizacji terenu budowy związane z koncepcją montażu konstrukcji stalowej kotła i kotłowni oraz rozmieszczenia dźwigów głównych.

Ponadto kontynuowane są prace związane z infrastrukturą terenu budowy, tj. rozprowadzeniem sieci elektroenergetycznych wraz z montażem stacji średniego napięcia (SN 15 kV), oświetleniem i systemem kontroli dostępu na teren budowy.

Autor: Przemysław Marcisz