Kamień węgielny upamiętniający budowę bloków nr 5 i 6 wmurowany

Największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce po 1989 roku, czyli budowa dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW za 11,6 mld zł w Brzeziu pod Opolem, nabiera rozpędu.

W 2019 roku tamtejsza elektrownia będzie jedną z najnowocześniejszych siłowni węglowych na świecie. 3 listopada, dziewięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jej fundamenty został wmurowany kamień węgielny.

Czytaj dalej

Wykonano wykopy pod chłodnię kominową bloku nr 5

Kontynuowane są roboty budowlane związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowi. W między czasie zakończone zostały prace związane z wykopem pod chłodnię kominową bloku nr 5.

Wykop pod chłodnię kominową ma około 1,7 metra głębokości w stosunku do poziomu terenu.

Zakończony został również proces wykonania baret (ściany szczelinowe) pod fundamenty pylonów kotłowni bloku nr 5 i 6 oraz prace związane z palowaniem próbnym w wykopach maszynowni i kotłowni bloku 5 i 6.

Obecnie prowadzone są badania związane z obciążeniem pali próbnych i pierwsze wyniki z badań są bardzo dobre, co wskazuje na prawidłowy dobór technologii palowania.

W tym miesiącu – zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji – planowane są prace budowlane związane z kontynuacją palowania, prace w zakresie konstrukcji żelbetowych dla wykonania fundamentów pod młyny, wykonanie fundamentów pod dźwigi do montażu pylonów, wylewanie fundamentów pod pylony i montaż konstrukcji żelbetowej pylonów, prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod chłodnie kominową nr 5, wykonanie wykopów pod pompownie wody chłodzącej nr 5 oraz wykonanie tymczasowej drogi „północnej” na terenie budowy, co przede wszystkim usprawni komunikację na budowie.

Autor: Przemysław Marcisz

Zakończono wykopy pod 6 blok

Zakończone zostały wykopy pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 6. Na ukończeniu są również prace ziemne związane z wykopami pod budynki maszynowni i kotłowni bloku nr 5. Wywieziono już ponad 80 tys. m3 ziemi.

Obecnie trwają intensywne prace generalnego wykonawcy związane z wykonaniem projektów wykonawczych dla wykopów pod chłodnie kominowe, pylony, fundamenty młynów oraz fundamenty maszynowni bloku nr 5 i 6.

Przygotowane przez generalnego wykonawcę zostały też kolejne dokumenty programu organizacji terenu budowy związane z koncepcją montażu konstrukcji stalowej kotła i kotłowni oraz rozmieszczenia dźwigów głównych.

Ponadto kontynuowane są prace związane z infrastrukturą terenu budowy, tj. rozprowadzeniem sieci elektroenergetycznych wraz z montażem stacji średniego napięcia (SN 15 kV), oświetleniem i systemem kontroli dostępu na teren budowy.

Autor: Przemysław Marcisz

Prace ziemne nabrały tempa

Już prawie miesiąc trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu pod fundamenty dwóch budynków kotłowni i dwóch budynków maszynowni. Na terenie budowy pojawił się zarys wykopów, działają także tymczasowe rozdzielnie elektryczne.

Zgodnie z projektem wymiary wykopów pod nowe bloki energetyczne dla dwóch kotłowni wynoszą 226 m x 96 m, natomiast pod budynki maszynowni 252 m x 78 m.

Na terenie inwestycji zostały zamontowane i uruchomione w pełni wyposażone tymczasowe rozdzielnie elektryczne, które będą zasilać budowę.

Nadal trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i wykonaniem przesłony iłowej (tzw. ścianki bentonitowej) w celu ograniczenia napływu wody gruntowej do wykopów i ograniczenia strefy napowietrzania gruntów położonych poza przesłoną. Jej długość będzie wynosić około 326 mb, głębokość wahać się będzie od 3,5 do 23 m licząc od powierzchni terenu. Przegroda będzie wypełniona mieszanką bentonitowo-cementową, która stanowić będzie barierę absorpcyjną dla wody.

Autor: Przemysław Marcisz