Rozpoczęły się prace ziemne

2014_07_03_wykopyGeneralny wykonawca nowych bloków kończy prace związane z organizacją terenu budowy. Polegały one na wykonaniu „miasteczka” kontenerowego, a więc przygotowaniu zaplecza biurowo-socjalnego dla pracowników, wybudowaniu parkingów, wykonaniu zasilania elektrycznego i przyłączeń sanitarnych.

Obecnie trwają prace związane z odwodnieniem placu budowy i zabudową ścianki bentonitowej celem zabezpieczenia wykopów przed zalaniem.

W dniu 2 lipca 2014 roku rozpoczęły się także pierwsze roboty ziemne związane
z wykonaniem wykopów pod budynki kotłowni i maszynowni. Zakończenie prac ziemnych – zgodnie z harmonogramem – przewidywane jest na przełomie sierpnia i września 2014 roku.

Z budowy wyjeżdżać będą czyste pojazdy

2014_06_12_koparkaNa terenie budowy będą zainstalowane myjki do kół i podwozi. Właśnie zostały wydane warunki techniczne na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z wykorzystaniem systemu wody technologicznej.

Stosowanie myjni do kół i podwozi jest dyktowane potrzebą usuwania dużej ilość błota i kurzu, które po wyjeździe z budowy mogą być roznoszone na kołach pojazdów. Zanieczyszczenia trafiające na drogę publiczną z jednej strony mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla jej użytkowników, z drugiej natomiast mogłyby powodować zwiększone brudzenie się pojazdów oraz pogorszenie estetyki otoczenia elektrowni.

Myjnie zostaną uruchomione wraz z zorganizowaniem docelowych wjazdów na teren budowy w określonych i oznakowanych miejscach.

Stawiają kontenery, budują parkingi

2014_06_05_kontenery_1Od kilku dni na plac budowy bloków 5 i 6 zwożone i montowane są kontenery dla pracowników.

2014_06_05_kontenery_2W „miasteczku kontenerowym” już dzisiaj połączonych ze sobą w jeden budynek jest ponad 100 kontenerów, a będzie ich łącznie 1.016 sztuk. W budynku będą biura, pomieszczenia socjalne, sanitarne i sale szkoleniowo-konferencyjne.

Równocześnie nadal trwają prace ziemne związane z budową parkingów o powierzchni 5.250 m2 na łącznie 729 samochodów.

Można już obserwować

obrazekKażdy zainteresowany będzie mógł śledzić postępy prac związane z budową nowych bloków energetycznych. 20 maja br. uruchomione zostały kamery, poprzez które „na żywo” można obserwować plac budowy.

Aby zapoznać się z postępami prac wystarczy wejść na specjalnie dedykowanej inwestycji stronę internetową www.blok5i6.opole.pl/kamery i wybrać widok jednej z trzech kamer.

Continue reading